• موسسه آموزش عالی نیک اندیش کارآفرین

   

   

  موسسه آموزش عالی نیک اندیش کارآفرین


  معرفی:

  • زمینه های فعالیت مصوب : کامپیوتر ، مدیریت ، حسابداری
  • عناوین بیشترین دوره های مصوب که تاکنون برگزار شده :

   مدیریت پرستاری ، مدیریت اجرایی  ( گرایش کار آفرینی و سازمان های نو آور ) ، مدیریت اجرایی پیشرفته ( مدیریت بیمارستانی ) ، مدیریت بیمه کاربردی ( مدیریت سازمان با گرایش ریسک و بیمه )

   

  نشانی: تهران    شهرک : سعادت آباد  بلوار : دریا، شکوفان یکم ، بهاران یکم  پلاک 34

   کد پستی موسسه :  1998914411  تلفن : 88560005 - 021

  وب سایت موسسه :  www.nikandish-ac.ir  

  ایمیل موسسه : info@nikandish-ac.ir