• موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب

  موسسه آموزش عالی آزاد نوبنیاد


  معرفی:


  زمينه فعاليت مصوب موسسه :‌كامپيوتر/معماري /زبانهاي خارجه /مديريت
  دوره ها در قالب دپارتمانهاي زير ارائه مي گردد: دپارتمان فناوري اطلاعات/دپارتمان تخصصي مهندسي/دپارتمان معماري و هنر/دپارتمان گرافيك و انيميشن/دپارتمان زبانهاي خارجه
  آدرس موسسه :

  شيراز: بلوار شهيد چمران ، روبروي بيمارستان حافظ كوچه 3 پلاك 229

  شماره تماس: 6461881-0711 و 6056-0711

  Website: www.navidedu.com

                  www.navidpars.ac.ir

  Email:info@navidedu.com