• موسسه آموزش عالی آزاد نوبنیاد

   

   

          موسسه آموزش عالی آزاد نوبنیاد


  معرفی:

  زمینه های فعالیت مصوب موسسه:   1- مدیریت   2- صنعت   3- کامپیوتر          

  ردیف

  عنوان دوره

  ردیف

  عنوان دوره

  1

  روابط انسانی در سازمانها

  15

  اصول و مبانی کار آفرینی

  2

  مدیریت راهبردی ( گرایش IT )

  16

  مدیریت بانکداری

  3

  مدیریت MBA (گرایش شهری)

  17

  مدیریت پروژه

  4

  مدیریت راهبردی (گرایش عمران)

  18

  شیوه نگارش مکاتبات اداری

  5

  مدیریت راهبردی (گرایش صنعتی)

  19

  اصول گزارش نویسی

  6

  مدیریت راهبردی (گرایش بازرگانی)

  20

  مدیریت بهره وری و مهارتهای زندگی

  7

  مدیریت راهبردی (گرایش نرم افزار)

  21

  مدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی

  8

  مدیریت راهبردی ( گرایش سخت افزار)

  22

  آموزش مکالمه زبان انگلیسی

  9

  مدیریت راهبردی ( گرایش MBA )

  23

  آموزش مکالمه زبان فرانسه

  10

  مدیریت موسسات غیر انتفاعی

  24

  مدیریت تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

  11

  مدیریت تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

  25

  مدیریت بانکداری

  12

  مدیریت حقوقی

  26

  آموزش نرم افزار ETABS&SAFE&SAP

  13

  مدیریت کشاورزی

  27

  اصول و مبانی بارگذاری

  14

  مدیریت فنی آژانس های مسافرتی

  28

  مدیریت پروژه و ساخت

  آدرس: سیرجان، انتهای  بلوار شهید عباسپور، شهرک صنعتی شماره یک ، جنب صنایع چوب دهیادگاری، وب سایت:  www.nobonyad.ac.ir

   پست الکترونیک: nobonyad.ac.1386@gmail.com