• موسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف


  موسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف

  معرفی:

  این موسسه در زمینه برگزاری دوره های کاردانی ،ارشد و پیام نور فعالیت می کند.

  شماره تماس:2966

  نشانی :تهران ،خیابان شریعتی ،بالاتر از پل سید خندان،پلاک 972

  وب سایت:                        modaresansharif.ac.ir