• موسسه آموزش عالی آزاد ماد

   

        موسسه آموزش عالی آزاد ماد

  معرفی:

  بیشترین دوره های مصوب که تا کنون برگزار شده است:

  1- زبانهای خارجی

  2- کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

  3- مدیریت بازاریابی

  4- مدیریت اجرایی

  5- مهارتهای هفتگانه کامپیوتر

  آدرس: فارس - شیراز - خیابان قصردشت - روبروی قم آباد - تلفکس 8-6270947-0711

  maadedu.shz@gmail.com

  maadac.ir