• موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم

   

       موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم


  معرفی:

  در این موسسه دوره های مدیریتی (اعم از گردشگری ، هتلداری ، بازرگانی ، منابع انسانی ، MBA  و ... ) ، حسابداری ، حقوق ، روانشناسی ، زبان ، امور بانکی ، بیمه  و  بورس و ....برگزار می شود.
  بیشترین دوره های مصوب که تا کنون برگزار شده است :     MBA  ، حسابداری ، زبان ، مدیریت بازرگانی ، گردشگری ، بورس و حقوق است .

  آدرس : اصفهان، بلوار ملت ،پلاک 162              0311-6282801                                                       سایت :   www.fhakim.ac.ir

       Email: info @fhakim.ac.ir            و        hakim_fanavaran @yahoo.com