• موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

   

   موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان


  معرفی :

  زمینه های فعالیت مصوب موسسه عبارت از مدیریت، کامپیوتر و زبان انگلیسی بوده و  دوره های تک پودمان MBA و DBA و مدیریت ارشد شبکه و سیستم های سیسکو، جزو بیشترین دوره های آزاد اجرا شده در موسسه می باشند.
  رئیس موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان: دکتر محمد هادی فراهی

  آدرس: خراسان رضوی مشهد- حاشیه بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد 52 و 54 پلاک 1174

  شماره تلفن: 8693262-0511

  آدرس وب سایت ها:

  http://kharazmi-azad.ir/

  http://kharazmi-khorasan.ac.ir /

  ایمیل:  kharazmi.khorasan@yahoo.com