• موسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان

   

  موسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان


  معرفی:

  زمینه فعالیت:مدیریت زبان کامپیوتر

  دوره های برگزارشده

  مدیریت اجرایی پیشرفت ،مدیریت بازاریابی وبازرگانی بین الملل؛ Mba مدیریت،مدیریت پروژه پیشرفته
  مدیریت مهندسی ذهن ؛ مديريت گردشگری - (MBA)مدیریت اموربانکی ،کاربرد رایانه در طراحی و کنترل سیستمهای مالی ، MCITP 2008 ، master CIW ، آمادگی آزمون های كارشناسي ارشد، آمادگی آزمون های دکترا، IELTS آمادگی آزمون، TOFEL آمادگی آزمون؛ مکالمه زبان انگليسي فشرده

  آدرس :مشهدبلوارفلسطین-فلسطین15شماره84-8405744

  www.khallaghanejavan.ir

  Email:khallaghane javan@gmail.com