• موسسه آموزش عالی آزاد جهان دیده


  موسسه آموزش عالی آزاد جهان دیده


  معرفی:


  زمینه فعالیت : زبانهای خارجی , مدیریت , کامپیوتر
   گرامر از پایه تا پیشرفته
  F.C.E 1-آموزش زبان انگلیسی زبانهای خارجی دوره های آزاد    ( بیشترین اجرای دوره )

  1- مدیریت پروژه   مدیریت 

  1-حملات الکترونیکی      2- سیستم حفاظت وامنیت اطلاعات        کامپیوتر 

  1-کاردان حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی دیداری شنیداری   

  2-کاردان حرفه ای مدیریت کسب وکار  

  3- کاردان حرفه ای امور فرهنگی

  4-کاردان فنی اینتر نت وشبکه های گسترده      دوره مقطع دار

  آدرس : شهرری خیابان قم بعداز مخابرات شهید منتظری پ 211

  info @jahandideh.ac.ir

    rey.jahandideh@yahoo.com