• موسسه آموزش عالی آزاد بهار

   

  موسسه آموزش عالی آزاد بهار


  معرفی:

  -          موسسه آموزش عالی آزاد بهار در زمینه های زبان و مدیریت دوره برگزار می کند. عناوین بیشترین دوره های مصوب که تاکنون برگزار شده است.

  دوره مدیریت کسب و کار MBA  با گرایش های
  بازاریابی
  استراتژیک
  مالی و سرمایه گذاری
  اجرایی
  پروژه
  گردشگری
  بیمه
  شهری
  دوره مدیریت عالی کسب و کار DBA
  دوره عالی مدیریت DBA گردشگری
  دوره حرفه ای بیمه در چهار سطح(DBAبیمه)

  -          آدرس :

  تهران خیابان بهشتی (عباس آباد) خیابان پاکستان انتهای خیابان دوم پلاک 27

  -          تلفن :

  88730184 خط ویژه)

  -          وب سایت موسسه :

  www.bahar.ac.ir

   

  -          ایمیل موسسه :

   

  Info@bahar.ac.ir