• موسسه آموزش عالی آزاد ایکاد

   

  موسسه آموزش عالی آزاد ایکاد


  معرفی:


  1- زمينه فعاليت هاي مصوب :

  ·         آموزش زبان هاي خارجي

   

  2- عناوين دوره هاي برگزار شده :

  ·         آموزش زبان انگليسي مقدماتي

  ·         آموزش زبان انگليسي پيشرفته

  ·         آموزش زبان فرانسه

  ·         آموزش زبان ايتاليايي

  ·         آموزش دوره زبان تخصصي    KET - PET – FCE –CAE - CPE

  ·         دوره هاي آماده سازي IELTS & TOEFL

  ·         آموزش دوره هاي تربيت مدرس T.T.C

   

  3- آدرس :

  ميدان فاطمي ابتداي خيابان بيستون پلاك 7

  88997141-88997142-88997143

  فكس: 88997144

  Web Site :www.icadedu.ir