• آموزش‌های تکمیلی بین سطوح تحصیلی

   

         آموزشهای تکمیلی بین سطوح تحصیلی


  دورههای آموزش عالی تكمیلی بین سطوح تحصیلی دورههای كوتاه مدتی هستند كه در بین مقاطع تحصیلی آموزش عالی به منظور ارتقای بهرهوری نیروی كار، افزایش دانش و مهارت، ارتقاء شغلی وحرفهای مطابق با فناوری روز، در شروع و یا حین كار در محیط كار، كارگاه و یا مراكز آموزش ارائه میشود. این آموزشها درقالب پودمانها یا بستههای آموزشی طراحی واجرا میشود.

   

  این دوره ها با اهداف زیر طراحی شده اند:


  1) افزایش مهارت و توانمندی نیروی انسانی و پاسخگوئی سریع به نیازهای آموزشی مشاغل جامعه

  2) کوتاه کردن زمان اجرای دورههای آموزشی و شتاب بخشیدن به روند تربیت نیروی انسانی کارآمد و کاهش هزینه های آموزش

  3) افزایش انعطافپذیری در ارائه آموزشهای مهارتی متناسب با مقتضیات حوزههای شغلی، شرایط محیطی، بومی، آمایش سرزمین و متناسب با تفاوتهای فردی فراگیران

  4) افزایش انگیزه فراگیران با تجمیع دورههای كوتاه مدت و تبدیل آن به دورههای رسمی عالی

  ویژگی دوره های فوق در این است که فرد میتواند پودمانهای مصوبی كه در راستای یك طیف شغلی و مهارت حرفهای باشند را گذرانده و سپس توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی آن تک پودمانها را تجمیع نموده وبه یك دوره تحصیلی تبدیل نماید.

   

  این آموزشها می تواند در قالب آموزشهای زیر ارائه شود:


           تک پودمان:

  مجموعهای از آموزشهای مهارتی است كه درقالب چند درس، توانمندیهای یك یا چند نقش  شغلی را پوشش میدهد. حداقل زمان آموزش آن 150 وحداكثرآن 480 ساعت است و میتواند به صورت تمام وقت، نیمه وقت و پاره وقت اجرا شود.

   

           تک درس:

  مجموعهای از آموزشهای مهارتی كه توانایی انجام یك فرآیند كاری را طبق استانداردهای محیط واقعی كار پوشش دهد ر ا تک درس مینامند. حداقل زمان این آموزش 30 وحداكثر آن 100 ساعت است و میتواند به صورت تمام وقت، نیمه وقت و پاره وقت اجرا شود. فرد میتواند پس از گذراندن تعداد مناسبی از «تكدرسها» كه در راستای یك شغل خاص تعریف میشود، براساس معیارها و شاخصهای مربوط گواهینامه «تکپودمان » دریافت نماید.

   

   

           شیوه های اجرا

  1- حضوری

  اکثر دوره های آموزشی فوق الذکر حضوری بوده و در کلاس ، کارگاه یا سایت برگزار می شود.

  2- حین کار

  یکی از قدیمیترین روشهای آموزشی است که طی آن، کارکنان در حین کار، با شیوههای درست انجام دادن وظایف شغلی آشنا میشوند. آموزش افراد جدید به وسیله عضو قدیمیتر سازمان و با نظارت و راهنمایی سرپرست و در مواردی نیز به وسیله مربی، انجام میگیرد. یکی از مزایای این روش کمهزینه بودن آن است. برای ارائه این نوع آموزش نیازی به سرمایهگذاری جهت محل آموزش، ابزار و وسایل آموزش نیست.
  مطلب را به اشتراک بگذارید به اشتراک گذاری در گوگل پلاس به اشتراک گذاری در LinkedIn به اشتراک گذاری در فیس بوک به اشتراک گذاری در کلوب به اشتراک گذاری در فیس نما به اشتراک گذاری در توییتر
  برچسب ها آموزش‌های تکمیلی بین سطوح تحصیلی
 • حساب کاربری

  جهت استفاده بهتر از امکانات سایت ، وارد حساب کاربری خود شوید و در صورت نداشتن حساب کاربری ، ثبت نام کنید
  ثبت نام
  ورود
  فراموشی رمز
  ارتباط با ما